Allmänt  |  Portalen  |  Tävlingen  |  Priser  |  Avgift  |  Arrangör  |  Vanliga frågor  |  Referenser  

Deltagaravgift

Tänk på att deltagaravgiften är densamma oavsett om företaget/arbetsplatsen, vid anmälningstillfället, anmäler sig till en eller båda perioderna.

120 kr/person eller enligt Kostnadstaket (se nedan).

Deltagaravgifter faktureras arbetsgivaren efter avslutad period och utgår från det antal deltagare vilka anmält sig med arbetsplatsens aktiveringskod. Moms tillkommer ej.

Kostnadstak

Kostnadstaket kan kraftigt reducera deltagaravgifterna för era anställdas medverkan i Skånetrampar och ger dig som arbetsgivare kontroll över kostnaderna.

Kostnadstaket utgår från antalet anställda och är det maximala belopp en arbetsgivare kan få betala för personalens medverkan i Skånetrampar.

Om antalet anmälda deltagare (á 120 kr) ej når upp till maxbeloppet i Kostnadstaket är avgiften per deltagare 120 kr.

För att få bäst effekt på Kostnadstaket bör samordning ske så att endast en anmälan inkommer från arbetsgivaren.

Så här blir ert Kostnadstak ...

Ange totalt antal anställda nedan. "Beräkna".
Summan till höger anger ert Kostnadstak dvs. det högsta belopp ni kan bli fakturerade för era anställdas deltagande i Skånetrampar.Anmäl arbetsplatsen här    >>